Order trip

Select bus stop

Select bus stop

Select departure date

Select time

Unfortunately, there are no valid departures on the selected date


Tilvalg
Comment

Date for the next available flexx trip: 30.11.2021

Max no of passengers per order:4linjekart

Flexx 813

Karasjok - Kautokeinotuesday and thursday

Karasjok / Karasjohka bussterminal kl.14.25
Scandic Hotell Karasjok kl.14.28
Badjeluohkka kl.14.33
Juoksaluhppu kl.14.35
Vajamohkenjarga kl.14.36
Baktemohkenjarga kl.14.38
Haldenjarg kl.14.39
Kentan kl.14.44
Assebakti kl.14.45
Loddenjarguoikkavuolesuolu kl.14.51
Jergul kl.15.05
Suossjavri kl.15.19
Suoidnerohtu kl.15.21
Garggoluobbalat kl.15.31
Lahpoluoppal kl.15.47
Gievdneguoika kl.15.55
Stornes kl.15.59
Hemmogiedde nord kl.16.01
Hemmogiedde kl.16.02
Uhcaluovttasbuolza kl.16.04
Guhkesluovttabuolza kl.16.05
Issahaslattu kl.16.09
Nedre Mieronjavre kl.16.10
Seahkkamohkki kl.16.11
Mierojavri kl.16.12
Skolebukt kl.16.13
Baktejarin kl.16.17
Circle K Kautokeino kl.16.25
Kautokeino / Guovdageaidnu kl.16.27
 

An order for a departure before 17.00 must be placed on www.flexx.no or tlf 75 77 18 88 within 21.00 the night before departure

You cannot order more than 120 days ahead

}